بررسی مزاج ها در کاربری گیاهان دارویی

مزاج گیاهان دارویی

حرفه بررسی مزاج ها در کاربری گیاهان دارویی  از حرفه های حوزه گیاهان دارویی و دارو های گیاهی می باشد. در این حرفه مهارت آموزان با توجه به اطلاعات گیاه شناسی که یا از قبل دارا هستند و یا در دوره های مرتبط (کاربر یا فروشنده گیاهان دارویی) آموزش دیده اند با مهارت شناسایی گیاهان دارویی با توجه به مزاج و طبایع ۴ گانه آشنا می شوند. همچنین در کنار شناسایی مزاج های اصلی و نشانه های آن ها، تاثیر ترکیبات مواد موثره گیاهان دارویی را بر مزاج ها آموزش می بینند.

مهارت آموزان در انتهای دوره بعد از موفقیت در آزمون های تئوری و عملی، گواهی مهارت فنی و حرفه ای دریافت خواهند کرد.

مهم ترین سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • شناسایی گیاهان دارویی با توجه به مزاج و طبایع ۴ گانه
  • ترکیب مواد موثره گیاهان و تاثیر آن بر مزاج
  • شناسایی مزاج های اصلی و نشانه های آن
  • شناسایی گیاهان دارویی با توجه به مزاج

 

ثبت نام دوره بررسی مزاج ها در کاربری گیاهان دارویی