تور مجازی

برای آشنایی بیشتر با فعالیت های مجموعه افکار آذین سبز می توانید بدون حضور فیزیکی، تمام بخشها از جمله کارگاه ها، سالن های آموزشی، کلکسیون های گیاهان دارویی و …. را از طریق تور مجازی مشاهده کنید. 

برای مشاهده بهتر می توانید از منو سمت چپ استفاده کنید. همچنین برای گردش به تمام جهات و در تمام ابعاد، موس را روی فیلم حرکت دهید.