مشاوره ، تهیه و تدوین طرح توجیهی کسب و کار برای دریافت وام و تسهیلات

طرح توجیهی

برای کشف نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار تازه یا پیشنهادی، تهدیدها و فرصت‌های موجود و منابع موردنیاز، از طرح توجیهی استفاده می‌شود.  طرح توجیهی برای بررسی نحوه عملکرد یک کسب و کار تهیه و تدوین می شود و عملی بودن یا نبودن یک پروژه پیشنهادی را بررسی می‌کند. در حالت ساده، برای قضاوت درباره سرنوشت نهایی یک کسب و کار، دو معیار اساسی داریم: هزینه و ارزش. هزینه به این معنا که منابع انسانی و مالی موردنیاز برای این پروژه به چه صورت هستند، چگونه تأمین می‌شوند و نقش آنها در پیشبرد پروژه به چه شکل است. ارزش نیز، نشانگر کارها و اقداماتی است که در جهت تولید کالا یا خدمت به قصد کسب درآمد به کار گرفته می‌شوند. شرکت تعاونی افکار آذین سبز با بررسی شرایط، امکانات و مسیرهای پیش روی هر کسب و کار مرتبط با گیاهان دارویی، در تهیه و تدوین طرح کسب وکار مشاوره های لازم را ارائه می نماید تا موفقیت یا ناکامی یک کسب و کار، از همان ابتدا، ارزیابی شود. یکی از جمله مواردی که افراد روی به این کار می‌آورند، نگارش طرح توجیهی برای دریافت وام و تسهیلات است. به عبارتی، با موشکافی و گزارش‌های مختلفی که در این طرح نوشته می‌شود، بانک تصمیم می‌گیرد به متقاضی، وام بدهد یا نه. این شرکت با تهیه و تدوین طرح های توجیهی تولید و فراوری گیاهان دارویی به کارآفرینان کمک می کنند مشخص کنند کسب و کار آنها در چه مسیری حرکت می‌کند و آیا موفق خواهد شد یا نه. همچنین کارآفرین می تواند با توجه به طرح توجیهی کسب و کار خود میزان سرمایه مورد نیاز و وام و تسهیلات لازم را برآورد و برای درخواست وام از دستگاه مربوطه اقدام نماید.