فرمولاتور تولید دارو های گیاهی

تولید داروهی گیاهی

حرفه فرمولاتور تولید دارو های گیاهی از حرفه های حوزه گیاهان دارویی و دارو های گیاهی می باشد. در این حرفه مهارت آموزان با مبانی فرمولاسیون داروها در داروسازی های جدید و سنتی، کاربرد اشکال دارویی طب سنتی و جدید، بررسی تداخلات دارویی و اصلاح فرمول ها با استفاده از مصلحات آشنا می شوند. همچنین جهت توان افزایی، مهارت آموزان در رابطه با نحوه خواندن و تفسیر متون داروسازی سنتی و بررسی ترکیبات موجود در فرمول های سنتی هم آموزش می بینند.

مهارت آموزان در انتهای دوره بعد از موفقیت در آزمون های تئوری و عملی، گواهی مهارت فنی و حرفه ای دریافت خواهند کرد.

خواندن و تفسیر متون داروسازی سنتی
مبانی فرمولاسیون داروها در داروسازی جدید و طب سنتی
کاربرد اشکال دارویی طب سنتی و جدید
بررسی تداخلات دارویی و اصلاح فرمول ها با استفاده از مصلح ها
بررسی ترکیبات موجود در فرمول های طب سنتی برای آنالیز و ..

 

ثبت نام دوره فرمولاتور تولید دارو های گیاهی