فروشنده گیاهان دارویی

فروشنده گیاهان دارویی

حرفه فروشنده گیاهان دارویی از حرفه های حوزه گیاهان دارویی و دارو های گیاهی می باشد. در این حرفه مهارت آموزان با انواع گیاهان دارویی بصورت تازه و خشک و فراوری شده آشنا می شوند و خواص آنها را آموزش می بینند. همچنین جهت راه اندازی مشاغل مختلف مانند سلامتکده، عطاری، عصاری و مشاغل خانگی با انواع بسته بندی ها، قیمتگذاری ها، نحوه فروش و بازاریابی گیاهان دارویی نیز کاملا آشنا می شوند.

مهارت آموزان در انتهای دوره بعد از موفقیت در آزمون های تئوری و عملی، گواهی مهارت فنی و حرفه ای دریافت خواهند کرد.

مهم ترین سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • طبقه بندی کردن و جمع آوری گیاهان دارویی
  • خشک کردن گیاهان دارویی
  • تجزیه و تحلیل گیاهان دارویی و تهیه مواد اولیه داروهای گیاهی از آن
  • انبارداری و نگهداری گیاهان دارویی
  • بسته بندی گیاهان دارویی
  • بررسی و تشخیص تقلب در موارد دارویی خام گیاهی
  • بکارگیری اصول رفتار حرفه ای و برخورد مناسب با مشتری

 

ثبت نام دوره فروشنده گیاهان دارویی