پرورش دهنده گیاهان دارویی

پرورش گیاهان دارویی

حرفه پرورش دهنده گیاهان دارویی از حرفه های حوزه گیاهان دارویی و دارو های گیاهی می باشد. در این حرفه مهارت آموزان در کنار شناسایی  و طبقه بندی گیاهان ، نحوه کاشت ، داشت و برداشت گیاه دارویی (نزدیک به ۱۰۰ نمونه) را آموزش می بینند. در راستای افزایش توان افزایی، مهارت آموزان این حرفه با روشهای کاشت مناسب با توجه به اقلیم، محدودیت های آب، کود، مبارزه با علف های هرز و آفات و همچنین انواع روش های برداشت در ایران و جهان آشنا می شوند و بر اساس ارزیابی های اقتصادی در مورد کشت های توجیه پذیر در مناطق مختلف آموزش می بینند.

مهارت آموزان در انتهای دوره بعد از موفقیت در آزمون های تئوری و عملی، گواهی مهارت فنی و حرفه ای دریافت خواهند کرد.

مهم ترین سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • طبقه بندی و انتخاب گیاهان دارویی استراتژیک
  • انتخاب کردن مکان مناسب جهت اجرای طرح پرورش و برآورد هزینه ها
  • انتخاب بذر و اندام تکثیری مناسب برای کشت انواع گیاهان دارویی
  • آماده سازی زمین و کشت برای تولید گیاهان دارویی
  • انجام عملیات داشت
  • برداشت و جمع آوری محصول
  • فراوری محصول، بسته بندی و نگهداری محصول در انبار
  • بازاریابی و فروش محصول

 

ثبت نام دوره پرورش گیاهان دارویی