گیاه بابونه

گیاه دارویی بابونه آلمانی

گیاه دارویی بابونه را به شکل های مختلف می شناسند که از نظر نام علمی، خواص درمانی و ماده موثره با هم متفاوت می باشند. در این بخش به برخی از آنها اشاره می شود و برای اینکه بیشتر با تفاوت شکل آنها آشنا شوید تصاویری از آنها در این مقاله آورده شده است. انواع […]

گیاهان دارویی – روغنی و اهمیت تولید در ایران

چربی ها یکی از مهم ترین منابع تامین کننده انرژی بدن پس از کربوهیدرات ها در رژیم غذایی به شمار می روند که در راستای امنیت غذایی در هر کشور به میزان مورد نیاز در حد متعادل در الگوی مصرف، می باید در دسترس همگان قرار گیرد. بنا به توصیه متخصصین تغذیه این میزان از […]