اسانس گیاهان طبیعی

ا

فهرست مطالب اسانس چیست؟ تاریخچه اسانس اهمیت و کاربرد اسانس ها طبقه بندی اسانس ها محل اسانس در گیاهان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسانس ها تفاوت اسانس ها (روغن فرار) با روغن های معمول (روغن ثابت) تفاوت عصاره با اسانس دسته بندی اسانس ها و فعالیت های بیولوژیک آنها آثار فارماکولوژیک اسانس ها عوارض اسانس […]

گیاه دارویی سرخارگل (اکیناسه) و خواص درمانی آن

گیاه دارویی سرخارگل

سرخارگل چیست این اسم در لاتین از ریشه یونانی (echino) به معنای خار پشت بوده و به علت شباهت ظاهری کاپیتول گیاه به خار پشت این نامگذاری صورت گرفته است. گیاهی علفی و چند ساله از خانواده کاسنی (Asteraceae) است برگهای رزتی نسبتا بزرگ به شکل تخم مرغی تا نیزه ای، ارتفاع ساقه گلدهنده گیاه […]