ریشه و بذر دارویی

محصولی یافت نشد.

در گیاهان دارویی مانند بالنگو، شربتی، ماریتیغال، قدومه، کرچک، انیسون، زیره ها، انواع اسفرزه و بارهنگ و … از بذر و در گیاهانی مانند نسترن، کارلا، زرشک، سپستان و … از میوه، در گیاهانی مانند به، کدو و … از هردو بخش بذر و میوه و از گیاهانی مانند باباآدم، روناس، زردچوبه، زنجبیل، سورنجان، سنبل الطیب، شیرین بیان، موسیر، پیاز و .. از قسمت های زیر زمینی همچون ریزوم ها، ریشه ها، غده ها و پیازها به عنوان مواد عطاری استفاده می شوند.