هرباریوم گیاهان دارویی

محصولی یافت نشد.

هرباریوم چیست

در لاتین “هرب” به معنی گیاه و “ریوم” به معنی جا و مکان است. ریوم ها، اکوسیستم های کوچکی هستند که زندگی گیاهان و جانوران را به نمایش می گذارند و به رسیدگی زیادی احتیاج ندارند. در سطح جهان واژه هرباریوم بسیار فراگیر و دربرگیرنده مجموعه ای از نمونه های گیاهی پرس شده، نمونه های سه بعدی، بذرها، دانه های گرده، قطعات چوبی، گل ها و نمونه های حفظ شده موجود در محلول و … می باشد. در حقیقت هرباریوم نوعی موزه است که بعنوان یک بانک اطلاعات خام می توان از آن بهره جست. در شرکت افکار آذین سبز  به مجموعه ای از گیاهان دارویی و مرتعی پرس و خشک شده که به نحو خاص و با سیستم رده بندی مشخص، منظم شده اند و به شکل ها و فرم های مختلف بر روی برگه های مخصوص چسبانیده شده اند و در آلبوم و یا قاب حفظ و نگهداری شده اند، هرباریوم گیاهان دارویی اطلاق می شود.

نحوه آماده سازی گیاه برای هرباریوم

تهیه هرباریوم گیاهان دارویی در شرکت افکار آذین سبز یک فرایند مهم برای نگهداری و نمایش گیاهان دارویی است که در  کلکسیون های گیاهان دارویی پرورش داده می شوند. البته لازم به توضیح هست که گاهی هرباریوم گیاهان خاص نیز به سفارش مشتری تهیه می شود. لذا  نحوه آماده سازی گیاه برای تهیه هرباریوم در مراحل زیر خلاصه می شود:

  1. جمع آوری گیاه
  2. تمیز کردن گیاه
  3. خشک کردن گیاه
  4. نگهداری در هرباریوم
  5. حفظ هرباریوم
  6. ثبت و مستندسازی

خرید هرباریوم گیاهان دارویی

هرباریوم گیاهان دارویی را به دو صورت می توانید خرید کنید:

1- اطلاعات گیاه مورد نظر را به شرکت ارائه دهید و نمونه مورد نظر را را بعد از تایید از بانک هرباریوم خرید نمایید

2- گیاه مورد نظر خود را پس از برداشت و قبل از پژمرده شدن به گروه تحقیقات شرکت تحویل دهید و پس از مدت زمان لازم، هرباریوم آماده شده را تحویل بگیرید.