محصولات گروه افکار آذین سبز

مجموعه ای از محصولات شرکت تعاونی افکار آذین سبز

ما در طی سال ها تجربه توانسته ایم که محصولات و خدمات متنوعی را در صنعت گیاهان دارویی تولید و عرضه نماییم. بطوریکه در کنار تولید و ترویج تولید محصولات طبیعی، با تولید محتواهای آموزشی جدید، شرایط کارآفرینی بین مهارت آموزان مهیا شده است.